04107, Украина, г. Киев, ул. Баггоутовская, 1, Пн-Сб: 08:00 — 16:00, Вс: выходной

Цели Клиники

Цели клиники ИРМ

Уважаемые гости нашего сайта, пациенты, коллеги и партнеры!

 

Это такое наслаждение, такое счастье, такое эстетическое удовольствие – видеть, как появляется новая жизнь. Чудо, тайна, загадка! Таки достоин чего-то человеческий ум, таки стоит чего-то наука и все бессонные ночи и неугомонные дни, что ты ей отдал. Пусть забирает и дальше, если бы только чаще говорить женщинам, которые приходят к нам, коротенькую фразу: «Вы станете мамой!»

 

Наша клиника была создана для диагностики и лечения всех форм бесплодия, гинекологических и андрологических патологий.

Наша цель: Рождение генетически здорового ребенка и сохранение здоровья матери, сбережение семейного генофонда, качественная и эффективная диагностика и лечение пациентов для реализации права каждой семьи зачать, выносить и родить долгожданного малыша.

Видение: Мы придерживаемся высоких стандартов оказания услуг вспомогательных репродуктивных технологий для удовлетворения потребностей пациентов и минимизации рисков для здоровья женщины. Мы используем и развиваем новейшие технологии для рождения в семье здорового ребенка.

Задачи коллектива  Института Репродуктивной Медицины: восстановить и сохранить репродуктивную функцию пациента с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

 

Мы будем счастливы решить Вашу проблему и приложим все свои знания, опыт и технологии, чтобы помочь Вам стать родителями.

 Добро пожаловать!

профессор Ф.В. Дахно

 


 

Цели Клиники

ДАХНО Федор Власович
Профессор

Заслуженный деятель науки  и техники Украины (1994).

Лауреат Государственной премии, член Всемирного общества иммунологии репродукции — ISIR, Президент Ассоциации репродуктивной медицины — АРМ (1992), член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии — ESHRE, член Американского общества репродуктивной медицины — ASRM.

Действительный член шести общественных академий, в том числе Украинской и Нью-Йоркской академий наук.

 

 

 


МІСІЯ

ПРАТ «ІРМ» У СФЕРІ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Сприяти задоволенню потреб населення у збереженні, відновленні і покращенні репродуктивного здоров’я шляхом постійного поліпшення якості медичного обслуговування і підвищення доступності  первинної, екстреної, висококваліфікованої високоспеціалізованої і високотехнологічної поліклінічної/амбулаторної медичної допомоги в рамках профілактики,виявлення, діагностики і лікування безпліддя

ПОЛІТИКА

ПРАТ «ІРМ» У СФЕРІ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  1. ЗАГАЛЬНІ НАМІРИ

1.1. Постійне поліпшення якості медичної допомоги для задоволення потреб пацієнтів ми вважаємо основою і головним напрямком діяльності нашої установи

1.2. Ми враховуємо також інтереси зацікавлених у якості медичної допомоги сторін – співробітників і керівництва установи, вищих органів управління охороною здоров’я, органів місцевого самоврядування,  а також партнерів – інших закладів охорони здоров’я, громадських організацій, страхових компаній, закладів і установ-⁠постачальників ресурсів.

1.3. Якість по всім напрямкам діяльності ПрАТ «ІРМ» визначається першочерговим завданням кожного співробітника

  1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ

2.1. Політика по відношенню до пацієнтів

Ми орієнтуємось на задоволеність поточних і майбутніх потреб наших пацієнтів у якісній медичній допомозі та якісному медичному обслуговуванні, а також намагаємось випередити їх очікування

2.2. Політика по відношенню до персоналу

Кваліфікований персонал є запорукою сучасного рівня якості медичної допомоги і досягнення високоякісних результатів діяльності установи, тому ми постійно забезпечуємо безперервну післядипломну освіту фахівців, створюємо умови для мотивації їх до праці та усвідомлення ними відповідальності за її результати.

Заохочується професійний розвиток персоналу, запровадження ініціатив співробітників з забезпечення і поліпшення якості, а також участь фахівців в управлінні якістю медичної допомоги.

2.3. Політика по відношенню до партнерів і держави

Ми будуємо наші стосунки з партнерами на основі взаємовигідного довготривалого відкритого співробітництва, розуміння спільних цілей в сфері якості медичної допомоги, довіри та побудови ефективних комунікацій. Ми проводимо задекларовану на державному, галузевому і регіональному рівнях політику в сфері якості шляхом дотримання положень чинних законів України, інших нормативно-правових актів.

  1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Запорукою успішної реалізації політики ПрАТ «ІРМ» є створення системи управління якістю на основі європейських підходів до якісних систем охорони здоров’я, вимог національних, гармонізованих з міжнародними, стандартів на системи управління якістю – ДСТУ ISO 9001:2009, набутого вітчизняного і власного досвіду. Результативність діяльності системи обумовлюється її постійним вдосконаленням і розвитком

3.2. Дієвим і доведеним засобом постійного поліпшення якості медичної допомоги в рамках системи управління якістю є запровадження, дотримання, періодичний перегляд і оновлення медичних технологій на основі єдиної ідеології профілактики, діагностики і лікування – доказової медицини

3.3. Основою забезпечення якості медичної допомоги вважаємо своєчасне постачання необхідних ресурсів та їх ефективне використання

3.4. Керівництву ПрАТ «ІРМ» максимально делегуються повноваження з організації діяльності, спрямованої на постійне поліпшення якості медичної допомоги, ефективності використання ресурсів, якості управління системою, а також впровадження інновацій та створення умов для залучення широкого кола співробітників до управління якістю